مطالب وبسایت

آخرین ماه گرفتگی در سال 2022 امشب در کشور کانادا اتفاق خواهد بود. این پدیده که در دقایق آغازین بامداد سه شنبه 8 نوامبر 2022 "امشب" رخ خواهد داد، در سراسر کانادا قابل مشاهده است؛ هرچند که طبق معمول، در نهایت شرایط آب و هوایی محلی و مناطق زمانی، تعیین‌کننده شرایط رصد هستند. ماه گرفتگی که با قرار گرفتن ماه در سایه زمین شکل می‌گیرد، حدود شش ساعت ادامه خواهد داشت.
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/canada/vancouver

برای اطلاع از ماه گرفتگی امشب اینجا را کلیک کنید

Nov 8, 2022 at 2:59 am
Max View in Vancouver
Global Event: Total Lunar Eclipse
Local Type: Total Lunar Eclipse, in Vancouver
Begins: Tue, Nov 8, 2022 at 12:02 am
Maximum: Tue, Nov 8, 2022 at 2:59 am 1.359 Magnitude
Ends: Tue, Nov 8, 2022 at 5:56 am
Duration: 5 hours, 54 minutes

 

************************************************************************************************************************************************************

 

امام صادق(ع) فرمود: «هرگاه پروردگار عالم بخواهد بندگانش را بیم دهد و به آنان ترک گناه را یادآوری کند خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی می‌شود، هرگاه چنین شد با ادای نماز آیات به او پناهنده شوید».وسائل الشیعة، ج 7، ص 484.

******************************************

وجوب نماز آیات

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد، نماز آیات به دو روش خوانده میشود.

اولین روش خواندن نماز آیات: بعد از نیت و تکبیرة الاحرام، حمد و سوره خوانده شود و به رکوع برود، سپس سر از رکوع برداشته و دوباره حمد و سوره را بخواند و به رکوع رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و به رکوع رود و سپس سر از رکوع بردارد و همین طور ادامه دهد تا یک رکعت پنج رکوعى که قبل از هر رکوعى حمد و سوره خوانده است انجام دهد.

سپس به سجده رفته و دو سجده نماید و بعد براى رکعت دوم قیام کند و مانند رکعت اول انجام دهد و دو سجده را بجا آورد و بعد از آن تشهد بخواند و سلام دهد.

قرائت نماز آیات به صورت دیگر: بعد از نیت و تکبیرةالاحرام، حمد و یک آیه (البته احتساب بسم‌الله به عنوان یک آیه خلاف احتیاط است) از سوره ‏اى را قرائت کرده و رکوع کند، سپس سر از رکوع بردارد و آیه دیگرى از آن سوره را بخواند و به رکوع رود، و بعد سر از رکوع برداشته و آیه دیگرى از همان سوره را قرائت نماید و همین طور تا رکوع پنجم ادامه دهد تا سوره‏اى که پیش از هر رکوع، یک آیه از آن را قرائت کرده، قبل از رکوع آخر تمام شود.

سپس رکوع پنجم را بجا آورد و به سجده رود، و پس از اتمام دو سجده، براى رکعت دوم قیام نماید و حمد و آیه ‏اى از یک سوره را بخواند و به رکوع برود و همین طور مانند رکعت اول ادامه دهد تا تشهد بخواند و سلام دهد و چنانچه بخواهد براى هر رکوعى به یک آیه از سوره‏ اى اکتفا کند، نباید سوره حمد را بیش از یک مرتبه در اول آن رکعت بخواند.


احکام نماز آیات عبارتند از:

حکمت‌های نماز آیات، دلایل خواندن نماز آیات و روش خواندن نماز آیات

۱- ثبوت خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی یا زلزله با حسّ و مشاهده شخصی یا شهادت دو نفر عادل و یا وسائل و متخصصین رصدخانه‌ها و زلزله سنج در صورت اطمینان، نماز آیات باید خوانده شود.

۲- تنها بر اهالی آن منطقه‌ای که این حوادث به وقوع می‌پیوندد یا قابل رؤیت باشد، نماز آیات واجب می‌شود.

۳- زمان خواندن نماز آیات کسوف و خسوف از آغاز گرفتن خورشید و ماه است تا آغاز باز شدن و از این رو باید از وقتی که خورشید یا ماه گرفتگی آغاز می‌شود شروع به نماز آیات کرد و اگر در همان وقت نماز آیات خوانده نشود، بعداً به قصد قربت بدون نیّت أدا و قضاء آن را به جا آورد مگر در صورت کسوف و خسوف جزئی که شخص تا باز شدن از آن اطلاع نیابد.

۴-زمان خواندن نماز آیات هنگام زلزله و رعد و برق هولناک است که باید بلافاصله خوانده شود و ترک آن معصیت بوده تا آخر عمر واجب خواهد بود و هر وقت خوانده شود به صورت اداء است.

۵- با تکرار این حوادث نماز آیات نیز تکرار باید شود.

 

چرا ما بايد در مورد ماه گرفتگي و خورشيد گرفتگي نماز آيات بخوانيم چون اين موارد ترس هم ندارند كه بگوئيم همچون زلزله وحشت آور است؟
 
پاسخ:
 
ماه گرفتگي (خسوف) و خورشيد گرفتگي (كسوف) دو آيت از آيات الهي هستند، و اين دو آيت ممكن است براي برخي افراد موجب وحشت و ترس بشود و براي برخي ممكن است ترس آور نباشد، گرچه در زمان هاي قديم كه مسايل علمي مثل امروز پيش رفته نبوده است، خسوف و كسوف براي اكثر مردم ترس آور بود، و امروزه كه علت پديد آمدن آن دو پديده از نظر علمي براي همگان روشن شده براي اكثر مردم شايد ترس آور نباشد. اما به هر حال چه ترس آور باشد و چه نباشد به عنوان دو آيت الهي مطرح است و از اين جهت نماز آن واجب است. اما راجع به فلسفه و حكمت وجوب نماز آيات براي خسوف و كسوف ممكن است اسرار نهفته فراواني وجود داشته باشد، که در بعضي روايات به برخي از اسرار مسئله اشاره شده است كه به يك مورد از آن اشاره مي شود: راوي مي گويد از امام هشتم ـ عليه السلام ـ سؤال كردم كه سبب وجوب نماز كسوف چيست؟ حضرت در پاسخ فرمود: «لانه آية من آيات الله، لايدري ألرحمةٍ ظهرت أم لعذاب، فاحبّ النبيّ ـ صلّي الله عليه و آله ـ ، أن يفرغ امته الي خالقها و راحمها عند ذلك يصرف عنهم شرّها و يقييهم مكروها»[1] يعني كسوف آيتي از آيات خداوند است، (براي بندگان) معلوم نمي شود كه آيا براي رحمت پديد آمده يا براي عذاب، لذا رسول خدا دوست داشت كه امت او در هنگام پديد آمدن آن آيات الهي به سوي خداوند كه خالق و رحم كنندة آن است پناه بياورد و به نماز روي آورد تا خداوند از اين رهگذر بدي آن و پي آمد ناگوار آن پديده را از آنها دور كند و آنها را حفظ نمايند. و برخي از بزرگان شيعه گفته اند: اين كه در هنگام پديد آمدن خسوف و كسوف بايد روي به سوي مساجد آورد و نماز آيات بجا آورد، بخاطر آن است كه خسوف و كسوف شبيه آياتي آسماني است كه به هنگام برپايي قيامت بوجود مي آيد، و هم چنين زلزله و بادهاي مخالف نيز شبيه آيات ظهور قيامت است و به همين جهت در شرع مقدس دستور داده شده كه با اقامه نماز به هنگام مشاهدة آن گونه آيات، به ياد برپايي قيامت، به سوي خداوند بگردند و توبه و استغفار و انابه كنند و به مساجد كه خانه هاي خداوند در زمين است و پناه مردم محسوب مي شود بروند و خود را به خداوند تسليم كنند.[2] از روايت ياد شده و تحليل عميقي كه از برخي علماء نقل شده به دست مي آيد كه مسئله اقامه نماز براي كسوف و خسوف در واقع توجه به عظمت خداوند و به ياد آوردن هولناكي قيامت و مانند آن است و از آن جا كه شرع مقدس براي تهذيب و هدايت و تربيت بشر از راه هاي گوناگون بهره جسته است، يكي از آن راه ها توجه به جريان آيات آسماني است كه به هنگام آن بايد مردم روي به سوي كمال حركت كنند. در برخي از تحليل ها با اشاره به اين نكته چنين آمده است: «... از سوي ديگر شريعت اسلام براي از ميان برداشتن عادات جاهلي كه در ميان اقوام پيشين برقرار بود و براي حدوث و وقوع ظواهر و بلاياي طبيعي نظير خسوف و كسوف تفسيرهاي خرافي نادرستي در اذهان و رفتار خود پرورانده بودند دستور برقراري نماز و روي آوردن به سوي پروردگار را داد تا بدين وسيله توجه مردمان را از خيالات و اوهام خرافي به سوي خالق مطلق و مبدأ كه قادر به نازل كردن بلا و رفع آن است بنمايد»[3]. در نتيجه بايد گفت كه وجوب نماز آيات تنها به خاطر ترس نيست و حكمت و اسرار فراوان دارد كه به برخي از آنها اشاره شد. به همين جهت گرچه خسوف و كسوف موجب پديد آمدن ترس هم نشود بايد نماز آيات را بخواند. و از اين ها گذشته مهم ترين اثر نماز ارتباط روحاني و معنوي با خداي متعال است و نماز آيات يك قسم از اين ارتباط است كه موجبات تقويت روحي و معنوي فرد را فراهم مي كند و در وقوع حوادث خاصي مثل زلزله و خسوف و كسوف و ... واجب است تا آدميان در اين لحظات با ارتباطي خاص و توجهي ويژه به سوي خداوند، متوجه قدرت الهي و نظم چشم گير عالم باشند و خالق اين همه شگفتي را تقديس و تسبيح كنند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. ميرزا حسين نوري، مستدرك الوسايل، ج 6، ص 164، نشر مؤسسه ال البيت ـ عليهم السلام ـ ، الاحياء التراث العربي، قم، 1407 ق. 2. حرّ عاملي، وسايل الشيعة، ج 5، ابواب صلاة الكسوف، باب 1، ص 142، نشر احياء التراث العربي، بيروت، 1391ق. 3. بحار، ج 88، باب 109، نشر دارالاحياء لتراث العربي، بيروت، 1403 ق. 4. صدوق، علل الشرايع، ج 1- 2، نشر مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت، 1408 ق. [1] . مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، بيروت، نشر دارالاحياء، لتراث العربي، 1403 ق، ج 88، ص 152، باب 109، ح10. [2] . صدوق، من لايحضره الفقيه، قم، منشورات جامعة المدرسين، بي تا، ج1، ص540. [3] . دائرة المعارف تشيّع، تهران، نشر شهيد سعيد محبّي، 1383 ش، ج 7، ص 143.
 

*************************************

 

در روایات کسوف در نیمه ماه رمضان و خسوف در آخر یا اول همان ماه یکی از نشانه‌های ظهور یاد شده است. «کسوف» در روزهای نخست و روزهای آخر ماه و «خسوف» در روزهای میانی ماه، طبیعی و عادی است؛ ولی خورشیدگرفتگی در وسط ماه یا ماه گرفتگی در اوایل یا آخر آن، ظاهرا امری غیرعادی است و دیدن آن، امکان ندارد. امام باقر (علیه‌السّلام) فرمود: «دو نشانه پیش از قیام قائم پدید خواهد آمد: یکی گرفتن خورشید در نیمه ماه رمضان و دیگر، گرفتن ماه در آخر آن.» مردی به امام (علیه‌السّلام) عرض کرد: «ای پسر رسول خدا! کسوف در وسط و خسوف در آخر ماه؟! » حضرت فرمود: آری من آنچه را گفتم به آن داناتر هستم. این‌ها دو نشانه‌اند که واقع شدن آن‌ها، از زمان هبوط حضرت آدم (علیه‌السّلام) سابقه ندارد.

فلسفه این نشانۀ غیرعادی همانند برخی نشانه‌های دیگر می‌تواند بیدار کردن مردم، از خواب غفلت و یقین به امر ظهور باشد. به عبارت دیگر، خداوند سبحانه و تعالی در آستانۀ ظهور، برای اقامۀ حجت بر مردم و مطمئن ساختن یاران حضرت مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) به ظهور آن حضرت، چنین پدیده‌هایی را بر خلاف معمول و به گونۀ معجزه محقق می‌سازد.
برخی بر این باورند خسوف و کسوف، به گونۀ یاد شده، در چهارچوب حوادث طبیعی و عادی نیز قابل بررسی و تبیین است و برای آن، احتمال‌ها و توجیه‌هایی ذکر کرده‌اند. البته به این توجیه‌ها نیازی نیست؛ زیرا هیچ اشکالی ندارد که پدیدار شدن آن‌ها به صورت معجزه باشد؛ چون در جهت اقامه حجت و تقویت حق و هدایت مردم است و با قانون معجزه، ناسازگاری ندارد. به علاوه این نشانه، از نشانه‌های حتمی ظهور نیست و در روایات، به ناگزیر بودن آن اشاره نشده است؛ ازاین رو نمی‌توان خسوف و کسوف غیرعادی را از نشانه‌های قطعی و مسلم ظهور به شمار آورد. 

 

 مجالس آنلاین بمناسبت ماه مبارک رمضان همه روزه (مغرب و سحر) بصورت

آنلاین بر گزار میگردد

مناسبتهای حضوری در صفحه اصلی اطلاع رسانی خواهد شد

Get Directions
 Contact Imam Ali Centre

P.O. BOX 63666 V7P3P1

6047214111
Contact Us Page

info@imamalicentre.com :Email
RAMADAN  Live  Programs are available every
( nightS ( MAGHRIB & SAHAR
 Live-streaming on YouTube is available  UNTIL THE END OF RAMADAN
Live-stream Youtube Page

حاضرین در سایت

ما 31 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم