مطالب وبسایت

در حال حاضر مجالس حضوری بر قرار نمیباشد

مناسبتهای بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد

Get Directions
 Contact Imam Ali Centre

P.O. BOX 63666 V7P3P1

6047157712
Contact Us Page

info@imamalicentre.com :Email
Live Weekly Programs

Live-streamed on YouTube is not available right now.

Live-stream Youtube Page

حاضرین در سایت

ما 54 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم